تو را به جای همه ی کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم دوست می دارم

برای برفی که آب می شود دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را بجای همه ی کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت

لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست می دارم

تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال

به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می دارم

تو را بی آنکه دوستم بداری دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به خاطر دود لاله های وحشی

به خاطر گونه ی زرين آفتاب گردان

برای بنفشی بنفشه ها دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه ی کسانی که نديده ام دوست می دارم

تو را برای لبخند تلخ لحظه ها،

پرواز شيرين خاطره ها دوست می دارم

تو را به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم ديد دوست می دارم

اندازه ی قطرات باران،

اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم

تو را اندازه ی خودت ، اندازه ی آن قلب پاکت دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

پل الووار(ترجمه ی احمد شاملو)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:37  توسط زهره |